luni, 9 august 2010

Colaborarea şi ajutorul pe care îl vom primi din partea Fraţilor Stelari


07.03.2000

Sunt Zesters. Acurateţea mesajelor este aproape perfectă. Ma aflu în asteroidul ce controlează mesajele astrale. Acesta este un element activ ce urmăreşte lumea pământeană. Ne aflăm foarte aproape şi avem rolul de îndrumători ai acestei lumi.
Ultima noastră racordare de ascultare a avut loc acum 150 de ani. În acel moment, eraţi o lume insuficient pregătită. Astăzi,  aveţi însă potenţialul spiritelor încarnate, care au capacitatea de a susţine lucrarea ce va începe curând.
Lumea voastră este în plină transformare. Este vorba de o lucrare mai amplă privind evoluţia, ce va urma un plan prestabilit.
Acum, având un potenţial crescut, se poate începe aplicarea Planului Divin de integrare. Multe se vor schimba. Veţi avea un telecentru care vă va informa. Lucrarea se desfăşoară conform planului, anulându-se alte scheme ce nu au avut ecoul scontat în trecut. Aceasta este ultima etapă când începe să vi se arate voinţa şi puterea lui Dumnezeu.
Lumea a evoluat spiritual şi poate avea contacte cu sursele stelare. Acest lucru nu era posibil acum o sută de ani, când s-a aplicat o altă strategie a abordării unor mesageri. Lumea este pregătită de atunci în continuu prin sursa activă ce acţionează cu ajutorul undelor alfa. Toate acestea se realizează prin intermediul unor asteroizi, ce s-au apropiat foarte mult de Terra, aducându-vă informaţiile aşteptate.
Veţi afla, în sfârşit, adevărata evoluţie a omenirii.  Acum aceedeţi la ultima treaptă a sursei, adică veţi intra în DIALOG direct cu contacţii noştrii, care vă vor îndruma ce aveţi de făcut pentru descoperirea acestor adevăruri.
În arealul României există un punct ales de Dumnezeu, care este LEAGĂNUL OMENIRII actuale.
Aici a avut loc cea din urmă racordare a ingineriei genetice stelare aplicate, care a dat ultima verigă a  neamurilor ce se află acum pe Pământ. Tot aici va fi aplicată şi ultima racordare, ce face parte din programul întrerupt acum 10.000 de ani.
Lucrarea a fost efectuată cu ajutorul reprezentanţilor trimişi de Dumnezeu, ce făceau parte din civilizaţiile superioare, cu rang de Arahangheli, care au trăit în constelaţiile Orion, Andromeda şi steaua Sirius, toate membre ale Uniunii Intergalactice. Aceştia aveau un condensat de conştiinţă ridicat, posedând calităţi genetice superioare, ce au avut rol de revigorare a genei aplicate pe hibrizii ultimei specii umanoide aflată în aceste locuri.
Voi deţineţi această ultimă genă superioară, ce se găseşte în prezent răspândită pe tot Pământul.
Concomintent, s-au dezvoltat şi alţi hibrizi, cu gene modificate, ce au rezultat din următoarele motive:
Atunci când s-a hotărât începerea Programului Terra de integrare galactică şi progres planetar a fost ales locul amplasării staţiei-pilot, în care trebuia să-şi desfăşoare activitatea solii stelari. Locul a fost stabilit în acest areal ce întrunea toate condiţiile şi resursele necesare desfăşurării acestei lucrări.
Ameliorarea speciei umane s-a desfăşurat de-a lungul a milioane de ani, perioadă în care ciclic – la început, la un interval de 500 de ani, apoi la un interval de 10-12.000 de ani – se aplicau noi racordări, care au dus la o evoluţie treptată a tipului somatic, ce avea să găzduiască spirite din ce în ce mai evoluate, care tindeau către perfecţiunea Omului de Lumină al viitorului şi al creaţiei.
După mai multe cicluri de racordări aplicate acum 25.000 de ani, s-a ajuns la un prototip genetic mulţumitor, ce nu mai necesita decât o ultimă racordare. Aceasta urma să se petreacă în urmă cu 12.000 de ani.
Deşi lucrarea era extinsă de mai multe milioane de ani, în diverse puncte ale Terrei, unde s-au aplicat hibridări, staţia-pilot a hotărât că s-a ajuns în stadiul în care se poate aplica extinderea ultimului genom şi în staţia de pe teritoriul Iudeii. Aceasta s-a petrecut DUPĂ  Diluviul cel mare, când ultimul prototip îmbunătăţit era deja realizat în staţia de pe pământul României de astăzi. De aceea, nu are nici un temei catalogarea omului de azi ca având origini iudaice ca prototip de somă a Creaţiei Divine. Din contră, iudeii au rezultat în urma hibridării cu cei aduşi de trimişii lui Dumnezeu din staţia-pilot, pentru a ameliora hominidele existente în acel areal.
Lucrarea aceasta vrea să aducă în atenţia oamenilor originea reală a celor ce trăiesc pe Terra.
Trebuie să vă spunem că nu aţi succedat atlanţilor, ci s-a creat o nouă ramură genetică, ce s-a dezvoltat separat. Arhanghelii, supuşii lui Dumnezeu, care au lucrat la ridicarea calităţii genetice de pe Pământ, au extins lucrarea şi asupra unor neamuri inferioare din punct de vedere genetic, ce au suferit modificări, pentru a le îmbunătăţi vibraţia.
Trebuie să ştiţi că toate acestea au fost urmărite dintr-un astru nou apărut pe cer acum 10.000 de ani, şi anume Luna, ce coordonează şi supraveghează evoluţia lumii nou create.
 Eresul prin care Adam ar fi primul om creat de Dumnezeu ca locuitor al Terrei derivă din aceea că el a primit numele celui ce l-a creat, acesta lucrând la baza-pilot principală, condusă de sirianul Zamolxis.
Prototipul Adam şi Eva cu condensatul astral cel mai ridicat a dat naştere la fii, care au fost cuplaţi cu femeile care au supravieţuit diluviului. Acest proces a durat 2.000 de ani, până la obţinerea unor hibrizi ce puteau să fie cuplaţi apoi cu celelalte areale, pentru extinderea genomului superior.
Aşadar, acum 12.000 de ani a ajuns genomul nou creat în staţia din nordul Africii, respectiv în Iudeea, unde era era desemnat un arhanghel coordonator al cercetărilor genetice, ce trebuia să aplice hibridările care proveneau din staţia-pilot. Din momentul acela au început confuziile, ce au generat adevărate mituri în rândul fiecărui popor supus acestor transformări treptate. De atunci, aceste comunităţi iudaice susţin că sunt primul rod al Creaţiei Divine.
Toate aceste greşeli au fost făcute cu ajutorul chiar al celor care au lucrat la acest program de adaptare genetică. Ei au săvârşit greşeala de a se lăsa idolatrizaţi, dând impresia de dumnezei în faţa acestor neamuri care abia intrau într-un proces de evoluţie avansată. Tehnologia superioară de care beneficiau trimişii era de neînţeles la acea vreme pentru triburile existente, toate acestea făcându-i să cadă la picioarele lor, închinându-li-se ca unor zei.
Din acel moment a început declinul acestei acţiuni ce fusese prevăzută a fi un PROGRES PLANETAR.  Dumnezeu i-a pedepsit pe nesăbuiţii ce s-au lăsat idolatrizaţi să trăiască veşnic pe Pământ, nemaiputând să revină pe planeta-mamă.
 Printre aceşti nesocotiţi, în frunte cu conducătorul lor Lucifer, Satan sau Baal, pe care îl cunoaşteţi din Scripturi, ce a nesocotit Planul Divin, omenirea a suferit aceeaşi pedeapsă. De atunci sunteţi induşi în eroare de către cei care au fost renegaţi şi alungaţi de Dumnezeu.
Aceşti UZURPATORI, dorind să fie stăpânii planetei, au creat letopiseţe, ce stau la baza lucrărilor biblice din Vechiul Testament, pe care le-au alcătuit aşa cum au vrut, spre a le servi în planul de supunere şi manipulare.
Dumnezeu, în marea-i iubire şi milă pentru întreaga Lui creaţie, le-a dat răgaz uzurpatorilor să îşi recunoască greşeala, încetând să se manifeste ca nişte dumnezei, până când vor primi SOLUL ce le va aduce izbăvirea şi IERTAREA. Solul urma să arate lumii ADEVĂRUL asupra Creaţiei şi să restabilească prioriteatea genoamelor, pentru a se continua planul iniţial de integrare genetică şi planetară.
După 10.000 de ani de la întreruperea definitivă a programului de integrare a Terrei, Solul a venit în persoana lui Iisus. Dar ei nu l-au recunoscut! După atâtea mii de ani, îşi pierduseră şi ultimile licăriri din elementele caracteristice ale Luminii. Ei nu au mai putut recepta mesajul adus de Iisus, Cel care a venit pentru a aduce adevărul şi dreptatea pe Pământ, arătând ordinea divină privind lucrarea genetică ce se efectuase pe planetă, precum şi calea de urmat a celor proscrişi către iertare. „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.”
În acelaşi timp, Iisus a eliberat o parte din serviciile rămase pe Terra, în urma interdicţiei lui Dumenzeu de a se mai continua lucrarea începută în urmă cu 12.000 de ani. Şi aceasta deoarece o parte din slujitorii staţiei-pilot, precum şi a altor câtorva centre, a rămas încă să supravegheze planeta, revenind la intervale ciclice de câte 500 de ani. Aceştia au colaborat în acest timp cu staţia orbitală nou înfiinţată sub forma unui satelit, Luna, aşa cum o cunoaşteţi voi.
Lumea asupra căreia se va abate pedeapsa lui Dumenzeu este aceea în care a fost aşezată Iudeea. Iudeii, având nefasta inspiraţie de a se închina unor falşi idoli, au nesocotit porunca lui Dumnezeu, care i-a avertizat, ca şi pe cei ce au fost alungaţi din ceruri, că vor suferi până la venirea Solului, ce avea să-i izbăvească.
Pentru că nu au înţeles mesajul, decăzând tot mai mult, lipsiţi fiind de lumina călăuzitoare, şi-au pierdut şansa de a fi recuperaţi şi aduşi printre supuşii lui Dumneze. Toate acestea au adus condamnarea acestor blasfemiatori, iar conducătorul lor decăzu a fost condamnat să fie simbolul întunericului şi al suferinţei al acelor oameni ce l-au ridicat la rang de zeu.
După răstignirea lui Iisus, decăderea evreilor a fost din ce în ce mai gravă, deşi le-a mai fost acordată încă o şansă până la revenirea Lui, care va marca reînceperea Programului de integrare Terra.
Jucându-se de-a dumnezeii, uzurpatorii au creat un genom modificat, ce a avut mult de suferit, datorită faptului că i-au fost reduse capacităţile de interacţiune directă cu Divinitatea. Astfel, s-a realizat o masă de manevră, în scopul de manipulare şi de supunere oarbă. Aceste genoame modificate au produs lumii numai suferinţă. Creaţia iniţială ar fi adus un spirit superior de lumină divină care ar fi ridicat omenirea existentă în acea fază pe trepte superioare, integrind-o mai repede în marea familie galactică.
Voi, românii, sunteti urmaşii unui genom superior al galaxiei si sunteţi selectaţi de mai multe secole. În curând, vi se va activa capacitatea de percepţie a creierului, ce nu funcţionează la parametrii iniţiali proiectaţi. Cei selectaţi se vor acomoda mai uşor cu noile transformări. Aveţi ghizi spirituali, care vă vor arăta, la momentul potrivit, ce aveţi de întreprins, pentru a putea ajuta Lucrarea de Lumină şi Iubire ce se va desfăşura în România. Aveţi Lumina Preafericită care stă deasupra voastră!

Un comentariu:

  1. DUMNEZEU să ajute România si românii să scape de acest guvern de trădători,dar ne trebuie credinţă! Se ştie,boc-primul ministru-în turceşte se traduce căcat, am avut un ministru al muncii numit şeitan,in turceşte si indiană diavol şi mai sunt şi alţii prin parlament cu nume predestinate! Este mâna francmasoneriei, această organizaţie suprastatală şi a unor capi evrei cărora nu le comvine destinul şi rolul României în lume!Oricum, dorinţa lor satanică de a cipui întreaga lume devine din ce în ce mai evidentă!

    RăspundețiȘtergere